© 2023 Svensk Metallåtervinning AB. Alla rättigheter förbehållna.

Integritetspolicy
Hjortronvägen 4, 55475 Jönköping, Sweden 020 242 330

Metallskrot

Aktuella skrotpriser - Se hur mycket ditt skrot är värt | Svensk Metallåtervinning

Här kan du hitta en lista över aktuella skrotpriser och ta reda på hur mycket ditt skrot är värt. Vi ger dig information om priser på olika typer av skrot och hjälper dig att få bästa möjliga värde för ditt material.

1. Koppar:

 • Koppar är en mycket efterfrågad metall i olika industrier, inklusive el- och elektronikproduktion.
 • Skrotpriset för koppar beror på renheten av kopparn i skrotet, vanligtvis uttryckt som procentuell renhet.
 • Andra faktorer som kan påverka kopparns skrotpris inkluderar marknadens efterfrågan och utbud samt globala ekonomiska faktorer.

2. Aluminium:

 • Aluminium är lätt och används i allt från fordonsindustrin till förpackningar.
 • Skrotpriset för aluminium beror på legeringshalt, renhet och form.
 • Liksom med andra metaller påverkas skrotpriset av marknadsförhållanden och efterfrågan.

3. Järnskrot:

 • Järnskrot består av olika typer av återvinningsbart järnmaterial, inklusive skrot från bilar, byggmaterial och maskiner.
 • Skrotpriset för järnskrot kan variera beroende på typ och grad av järn, samt efterfrågan på marknaden.
 • Priset kan också påverkas av områdets geografiska och ekonomiska förhållanden.

4. Zink:

 • Zink används ofta som beläggning för att förhindra korrosion.
 • Skrotpriset för zink bestäms vanligtvis av dess renhet och form.
 • Global efterfrågan på zink och prisförändringar på världsmarknaden kan påverka skrotpriset.

Hur Skrotpriset Beräknas:Skrotpriset för metaller och järnskrot beräknas vanligtvis med hänsyn till flera faktorer:

 1. Renhet: Ju renare skrotet är, desto högre pris. Renare material kräver mindre bearbetning och rening innan de kan återanvändas.
 2. Efterfrågan och Utbud: Om det finns hög efterfrågan på en viss metall och brist på utbud kan priset stiga. Å andra sidan kan överskott av material leda till lägre priser.
 3. Marknadsförhållanden: Globala ekonomiska faktorer och geopolitiska händelser kan påverka marknadspriserna för metaller.
 4. Lokala Faktorer: Priserna kan variera beroende på områdets geografiska och ekonomiska förhållanden.
 5. Form och Bearbetning: Skrotets form och om det kräver bearbetning eller rening innan det kan användas påverkar priset.
 6. Metallens Användningsområde: Metaller som är avgörande för specifika industrier kan ha högre priser på grund av deras funktionella betydelse.

Det är viktigt att notera att skrotpriser kan vara volatila och förändras över tid beroende på marknadens dynamik och globala händelser. Det är alltid bra att konsultera pålitliga källor eller återvinningsföretag för de senaste och mest exakta skrotprisinformationen.