© 2023 Svensk Metallåtervinning AB. Alla rättigheter förbehållna.

Integritetspolicy
Hjortronvägen 4, 55475 Jönköping, Sweden 020 242 330
Skatteregler vid skrothandel - Vad du behöver veta

Skatteregler Vid Skrothandel

Skrothandel är en verksamhet som innebär att man köper och säljer metallskrot och andra återvinningsbara material. När det gäller skrothandel är det viktigt att ha en god förståelse för de skatteregler som är relevanta för denna typ av verksamhet. Här är några viktiga punkter att ha i åtanke.

Regler vid Försäljning av Metallskrot i Sverige

Svensk Metallåtervinning AB

Vad är Omvänd betalningsskyldighet?
När företag säljer metallskrot till varandra, är det inte säljaren, utan köparen som måste betala moms (mervärdesskatt) till Skatteverket. Detta kallas "omvänd betalningsskyldighet". Den här regeln gäller för de flesta metaller som järn, stål, koppar, och aluminium.

Vem berörs av Omvänd betalningsskyldighet?
Om du driver ett företag som handlar med metallskrot, och både du och den du handlar med är registrerade för moms i Sverige, då gäller regeln om omvänd betalningsskyldighet. Det betyder att om du köper skrot, är det du som ska betala momsen till Skatteverket, inte säljaren.

Kvinna_Svensk_Metallåtervinning_AB
Sebastian - Svensk Metallåtervinning AB
Svensk Metallåtervinning AB bild startsida

Privatpersoner och Försäljning av Metallskrot

Svensk Metallåtervinning AB

Som privatperson gäller andra regler. Om du säljer metallskrot och tjänar över 50 000 kronor på ett år, måste du betala skatt på den inkomsten. Detta enligt svensk lag och Skatteverket. Det spelar ingen roll om du säljer en eller flera saker under året, det är den totala vinsten på över 50 000 kronor som ska beskattas.

Vårt arbete för att motverka pengatvätt

1

Avancerade Övervakningssystem

Våra system är programmerade att automatiskt identifiera och flagga ovanliga eller misstänkta aktiviteter, vilket hjälper oss att snabbt upptäcka och hantera eventuella fall av pengatvätt.

2

Utbildning och Medvetenhet

Vi investerar i regelbunden utbildning av vår personal för att säkerställa att alla är väl medvetna om de lagar och regler som gäller för pengatvätt i Sverige. Genom denna utbildning är vårt team alltid förberett att identifiera och rapportera misstänkt beteende.

Behöver du komma i kontakt med någon?

Kontakta

3

Samverkan med Myndigheter

Svensk Metallåtervinning samarbetar nära med svenska myndigheter och följer strikt de lagar och regler som finns för att förhindra pengatvätt. Genom öppen kommunikation och samarbete med relevanta myndigheter bidrar vi till en säker och transparent bransch.

4

Dokumentation och Spårbarhet

All handel med metallskrot dokumenteras noggrant i våra system, vilket säkerställer fullständig spårbarhet för alla transaktioner. Detta är en grundpelare i vår strategi för att förebygga pengatvätt och andra olagliga aktiviteter.