© 2023 Svensk Metallåtervinning AB. Alla rättigheter förbehållna.

Integritetspolicy
Hjortronvägen 4, 55475 Jönköping, Sweden 020 242 330

Kocon

Interactive

template

for startup

Loading

Allmänna Villkor för Svensk Metallåtervinning

Allmänna villkor

Vi är experter på att återvinna metallskrot på ett hållbart sätt och vi är stolta över att bidra till en mer miljövänlig framtid. Här kan du läsa mer om våra allmänna villkor och hur vi arbetar för att minska vårt avtryck på planeten.

Allmänna villkor

Allmänna Villkor
Svensk Metallåtervinning AB
Orgnr: 556991-8922

1. Tillämpning
1.1 Dessa villkor gäller för alla affärer mellan Svensk Metallåtervinning AB ("Svensk Metall") och kunden ("Kunden"), såvida inte annat skriftligt avtalats.  

1.2 Kunden godkänner dessa villkor genom att ingå avtal eller via digitalt godkännande (e-post, telefon, digital plattform).  

1.3 Villkoren gäller oavsett om Kunden själv, Svensk Metallåtervinning hämtar eller kunden via tredje part levererar material till Svensk Metall eller annan angiven plats.

Material och Ansvar
2.1 Svensk Metall tar emot och hanterar kundens metallavfall på dennes bekostnad i enlighet med överenskommelse. Kunden för enbart ersättning för den metallskrot och den prissättning som föreligger metallskroten.

2.2 Kunden är medveten om att den initiala beskrivningen av metallskrot eller produkter måste överensstämma med den slutliga klassningen. All slutlig vägning och klassning ska ske på Svensk Metallåtervinning AB’s anläggning.  

2.3 Svensk Metall har rätt att, om så krävs, anlita en extern aktör för klassning av materialet.  

2.4 Alla extra kostnader relaterade till sortering, klassning eller andra oväntade utgifter kommer att debiteras kunden på den slutliga avräkningen.  

2.5 Kunden måste följa alla lagar och regler om avfallshantering och kompensera Svensk Metall för extra kostnader orsakade av lagbrott.  

2.6 Svensk Metall försäkrar att hanteringen följer svensk lag.  

2.7 Risken för materialet övergår till Svensk Metall först vid upphämtning eller mottagning.

3. Beställning och Leverans
3.1 Leverans och upphämtning kan avtalas via Svensk Metalls digitala tjänster.  

3.2 Extra avgifter för tjänster som utförs i samband med affären kommer att specificeras.

4. Priser och Betalning
4.1 Svensk Metall är endast bunden av skriftliga offerter och orderbekräftelser.  

4.2 Prisjusteringar kan göras vid valutakursförändringar, ändrade tullar, skatter eller miljölagstiftning.  

4.3 Pris gäller baserat på hämtnings- eller avlämningsdagen om inget annat avtalats.  

4.4 Allt fallande skrot/metall tillhör Svensk Metall så snart det har lämnats.

5. Betalning och Dröjsmålsränta
5.1 Fakturering sker månadsvis eller enligt överenskommelse. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum.  

5.2 Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med referensräntan plus 8%.

6. Bomkörning och Reklamation
6.1 Vid utebliven medverkan från kunden vid upphämtning debiteras en bomkörningsavgift.  

6.2 Reklamationer ska göras skriftligen inom 14 dagar från utförd tjänst.

7. Personuppgifter
7.1 Svensk Metall följer GDPR och behandlar personuppgifter för att fullfölja detta avtal och svensk lagstiftning.

8. Tvistlösning
8.1 Tvister löses genom skiljedom i Stockholm, med svensk lag som tillämplig lag.