Kocon

Interactive

template

for startup

Loading

Allmänna Villkor för Svensk Metallåtervinning

Personuppgifter

Vi är experter på att återvinna metallskrot på ett hållbart sätt och vi är stolta över att bidra till en mer miljövänlig framtid. Här kan du läsa mer om våra allmänna villkor och hur vi arbetar för att minska vårt avtryck på planeten.

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Svensk Metallåtervinning AB

1. Inledning:

Svensk Metallåtervinning AB, org nr: 556991-8922 (härefter kallad "företaget"), är åtaget att skydda och respektera din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagar och regler. Denna policy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, de villkor under vilka vi kan lämna ut dem till andra och hur vi håller dem säkra.

2. Information vi samlar in:
Vi samlar in och behandlar följande information:
  - Personuppgifter som namn, adress och kontaktinformation.
  - Kopior på ID-handlingar.
  - Annan information som krävs enligt skrotförordningen och penningtvättslagstiftningen.

3. Varför vi samlar in information:
  - För att följa skrotförordningen och säkerställa spårbarhet.
  - För att uppfylla våra skyldigheter som en registrerad anmälningspliktig verksamhet i registret mot penningtvätt.

4. Hur vi använder din information:
  - För att administrera och hantera våra tjänster.
  - För att upprätthålla en god kundrelation.
  - För att följa lagar och regler som vi är underlagda.

5. Delning av din information:
Vi kan dela din information med myndigheter och andra organisationer i enlighet med gällande lagar och regler.

6. Säkerhet:
Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig utlämnande eller tillgång.

7. Dina rättigheter:
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen, motsätta dig behandlingen samt rätt till dataportabilitet.

8. Kontakt:
För frågor kring denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta:
  - E-post: admin@svenskmetallatervinning.se
  - Telefon: 020 242 330.

Ändringar i denna policy:
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov. Ändringar i policyn kommer att publiceras på vår webbplats.Denna personuppgiftspolicy är giltig från [datum].---Så där, Metallkunden! Nu har du en grund att stå på när det gäller personuppgiftspolicyn. Dock rekommenderar jag att konsultera en juridisk expert för att säkerställa att allting står rätt till. Sätt nu igång och ta skrotvärlden med storm!