Svensk Metallåtervinning

Ett bolag med lång erfarenhet av återvinning av metallskrot. Sedan flera generationer tillbaka har vi vår miljö och våra kunder i fokus.