© 2023 Svensk Metallåtervinning AB. Alla rättigheter förbehållna.

Integritetspolicy
Hjortronvägen 4, 55475 Jönköping, Sweden 020 242 330

Miljö

Integritetspolicy - Svensk Metallåtervinning AB

Läs igenom Svensk Metallåtervinning AB:s integritetspolicy för att få information om hur vi skyddar dina personuppgifter och hanterar din integritet.

Integritetspolicy för Svensk Metallåtervinning AB


Bakgrund och Syfte

Svensk Metallåtervinning AB är engagerat i att säkerställa att all behandling av personuppgifter utförs i enlighet med svensk lag och förordningar. Denna integritetspolicy beskriver vår strategi och vårt åtagande att skydda och behandla personuppgifter som vi samlar in från privatpersoner och företag vid försäljning av metallskrot i enlighet med gällande svenska lagar och förordningar. Denna policy syftar till att förtydliga hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.


Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från försäljare (både privatpersoner och företag) vid försäljning av metallskrot. De personuppgifter som vi samlar in kan inkludera, men är inte begränsade till:


- Namn och kontaktuppgifter (inklusive adress, telefonnummer och e-postadress).

- Identifikationsinformation (t.ex. ID-dokument, organisationsnummer).

- Uppgifter om metallskrotstransaktioner, inklusive köp- och försäljningsdetaljer.


Användning av Personuppgifter


Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål i enlighet med svensk lag:

- Identifiering av säljare.

- För att kunna genomföra metallskrotstransaktioner.

- För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och rapporteringskrav enligt gällande svensk lagstiftning.

- För interna ändamål som bokföring, revision och intern rapportering.

- För att kommunicera med säljare angående försäljningsrelaterade ärenden.


Dataskydd och Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst, ändring, radering och förlust. Endast auktoriserad personal har tillgång till personuppgifterna.


Lagring av Personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för eller enligt gällande svensk lagstiftning och förordningar.


Delning av Personuppgifter

Vi delar endast personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt svensk lag eller när säljaren har gett sitt samtycke till detta.


Rättigheter som Registrerad

Säljare har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dem och har rätt att rätta eller ta bort felaktiga uppgifter. Vidare har säljare rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter i vissa fall. För att utöva dessa rättigheter eller om det finns frågor om behandlingen av personuppgifter, bör säljare kontakta vår dataskyddsansvarige.


Ändringar i Policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och vara tillgängliga för säljare.


Kontakta Oss

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar angående vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige på avtalskund@svenskmetallatervinning.se