© 2023 Svensk Metallåtervinning AB. Alla rättigheter förbehållna.

Integritetspolicy
Hjortronvägen 4, 55475 Jönköping, Sweden 020 242 330

Metallskrot

Lista över seriösa skrothandlare i Sverige - Hitta pålitliga köpare för ditt skrot


 1. Stena Recyclin
  Stena Recycling är en av de mest kända aktörerna inom återvinning i Sverige.
  Företaget erbjuder omfattande tjänster för återvinning av metaller, papper, plast och elektronikavfall.
 1. Boliden AB
  Boliden är ett stort metallföretag med verksamhet inom gruvdrift och metallåtervinning.
  De är specialiserade på återvinning av metaller som koppar, zink, bly och ädelmetaller.
 1. Hudiksvalls Metallåtervinning AB
  Företaget är specialiserat på insamling, sortering och återvinning av skrot och metallavfall.
  De fokuserar på att minska avfallets miljöpåverkan genom effektiv återvinning.
 1. Metallvärden AB
  Metallvärden är en ledande aktör inom metallåtervinning och avfallshantering.
  Företaget är specialiserat på att återvinna och förädla metaller från industriellt skrot och elektronikskrot.
 1. REMA Eco System AB
  REMA är en betydande spelare inom återvinning och avfallshantering.
  De erbjuder tjänster för att återvinna olika typer av material, inklusive metaller, trä, plast och mer.
 1. Eldan Recycling A/S (verksamhet i Sverige
  Eldan är en del av en internationell koncern som specialiserar sig på återvinning av elektronikskrot och metallskrot.
  De har avancerad teknik för att återvinna metaller från elektronikavfall.
 1. Sims Metal Management AB
  Sims Metal Management är en global aktör inom metallåtervinning med verksamhet i flera länder, inklusive Sverige.
  Företaget hanterar olika typer av skrot och metallavfall.
 1. Nordic Recycling AB
  Nordic Recycling är en viktig aktör inom återvinning och har flera anläggningar runt om i Sverige.
  De erbjuder lösningar för att återvinna en rad olika metaller och material.
 1. Returpack AB
  Returpack är ansvariga för pantsystemet för förpackningar i Sverige och hanterar återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor.
 1. Scandinavian Recycling AB
  Företaget specialiserar sig på återvinning av elektronikskrot och andra metaller.
  De arbetar för att säkerställa en hållbar hantering av elektroniskt avfall.

Vänligen notera att den exakta listan och deras relativa storlek kan variera över tid och beroende av förändringar i branschen. Det är alltid en bra idé att göra en uppdaterad forskning för den senaste informationen om stora metallåtervinningsföretag i Sverige.